Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranja iz proračuna Občine Majšperk za leto 2003           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Majšperk           
Poročilo o izidu volitev članov v svete krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Majšperk           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Majšperk           
Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Majšperk           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Majšperk za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Majšperk za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1996           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2002           
Odredba o spremembi odredbe o kriterijih za investicije v požarni varnosti           
Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2001           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor