Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2004           
Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2003           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk           
Sklep o določitvi upravljavca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Majšperk           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk           
Odlok o predkupni pravici Občine Majšperk           
Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk           
Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj Občine Majšperk v najem           
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Majšperk           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk           
Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč v naseljih Majšperk in Lešje           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu           
Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Majšperk           
Sklep o subvencioniranju osemenjevanja krav v letu 2003           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2002           
Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor