Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2005           
Ugotovitveni sklep           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o prenosu lokalnega vodovoda Stoperce           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2004           
Sklep o povišanju vrednosti povračila za priključek stanovanjskih objektov na kanalsko omrežje za odpadne vode           
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Majšperk           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Majšperk           
Sklep o povišanju osnove za izračun najemnine za javne površine           
Odlok o plakatiranju v Občini Majšperk           
Sklep o popolni zapori ceste LC 240070 Sitež–Grdina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 2004           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2003           
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra           
Sklep o povišanju najemnin za grobove na pokopališčih           
Sklep o povišanju najemnin za poslovne prostore           
Sklep o pristopu Občine Majšperk k ustanovljeni skupni občinski upravi občin           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor