Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2005           
Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Majšperk           
Program priprave lokacijskega načrta za ureditev javne poti JP 740560 Vila–Podlože, na odseku Vila–Žolger           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk           
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk           
Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2005           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Majšperk           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2004           
Odlok o javnem redu v Občini Majšperk           
Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Majšperk in prostorskega reda Občine Majšperk           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o oddaji neprofitnih stanovanj Občine Majšperk v najem           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor