Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Majšperk v obdobju januar–marec 2007           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk           
Ugotovitev, da je mandat članice Občinskega sveta Občine Majšperk prešel na naslednjega kandidata           
Poročilo o izidu volitev članov v svete krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce, na lokalnih volitvah, dne 22. 10. 2006           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Majšperk na volitvah 22. oktobra 2006           
Poročilo o izidu glasovanja za župana na volitvah, 22. oktobra 2006           
Odlok o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Majšperk           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2005           
Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev ceste JP 740560 Vila–Podlože na odseku Vila–Žolger           
Odlok o turistični taksi v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2006           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika/ce in člana/ice občinske volilne komisije           
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za ureditev javne poti JP 740560 Vila – Podlože, na odseku Vila – Žolger           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Letni program kulture Občine Majšperk za leto 2006           
Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2006           
Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.,            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor