Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk           
Predlog sklepa o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Majšperk           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - skrajšani postopek           
Predlog sklepa o odstranitvi inventarja v stari OŠ Majšperk           
Predlog skepa o sofinanciranju obnove pokopališke cerkvice na Ptujski Gori           
Predlog sklepa o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja z lastnikoma Avguštin Jelko in Stojanom iz Ptuja           
Predlog sklepa o posameznem programu prodaje stvarnega premoženja            
Predlog odloka o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Majšperk           
Predlog sklepa o posameznem programu prodaje parc.št. 702/8 k.o. Lešje            
Predlog sklepa o soglasju k Statutu Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka           
Predlog sklepa o določitvi plakatnih mest za redne volitve v občinski svet, volitve župana in volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk za leto 2006           
Predlog sklepa o predstavitvi kandidatov v občinskem časopisu »Majšperčan«           
Predlog odloka o lokacijskem načrtu za ureditev ceste JP 740560 Vila-Podlože, na odseku Vila-Žolger           
Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve            
Predlog sklepa o prodaji parc. št. 608/110 k.o. Lešje           
Predlog sklepa o sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Skrblje           
Predlog sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja Občine Majšperk za leto 2006           
Predlog sklepa o sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Sestrže            
Predlog sklepa o praznovanju 10. občinskega praznika            
Predlog sprememb Statuta Občine Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor