Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2008           
Odlok o režijskem obratu v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Majšperk           
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2006           
Sklep o povišanju cen programov vrtca Majšperk           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2007           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« v Občini Majšperk           
Sklep o postopku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Majšperk           
Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2007           
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Letni program kulture Občine Majšperk za leto 2007           
Sklep o višini plačila za govornika na pokopališčih           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o denarni pomoči za novorojence           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2007           
Soglasje o pristopu Občine Cirkulane k skupni občinski upravi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor