Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog sklepa o izvajanju pomoči družini na domu v letu 2008           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občine uprave Občine Majšperk- skrajšani postopek           
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2008           
Predlog Odloka o režijskem obratu v Občini Majšperk – skrajšan postopek            
Predlog Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - skrajšani postopek           
Predlog sklepa o potrditvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Majšperk za šolsko leto 2007/2008           
Predlog sklepa o potrditvi fleksibilnega normativa števila otrok v oddelkih Vrtca Majšperk za šolsko leto 2007/2008            
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Majšperk           
Predlog sklepa o spremembi prioritete modernizacije občinskih cest v letu 2007           
Predlog sklepa o dopolnitvi letnega programa nakupa stvarnega premoženja Občine Majšperk za leto 2007           
Predlog sklepa o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje za izvedbo volitev za predsednika republike            
Predlog Sklepa o podelitvi občinske plakete in priznanj v letu 2007           
Predlog sklepa o povišanju cen programov vrtca Majšperk           
Predlog Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Predlog sklepa o praznovanju 11. občinskega praznika           
Predlog Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« v občini Majšperk           
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk            
Predlog sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje stvarnega premoženja Občine Majšperk za leto 2007           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor