Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2009           
Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Majšperk           
Odredba o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Majšperk           
Pravilnik o službenih mobilnih telefonih Občine Majšperk           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2007           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij           
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Krajevne skupnosti Stoperce v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2008           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o višini plačila za govornika na pokopališčih           
Sklep o povišanju cen programov vrtca Majšperk           
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Soglasje k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk, družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.           
Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2008           
Letni program kulture Občine Majšperk za leto 2008           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu           
Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor