Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2009            
Predlog Pravilnika o službenih mobilnih telefonih Občine Majšperk           
Predlog Odredbe razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Majšperk           
Predlog sklepa o potrditvi fleksibilnega normativa števila otrok v oddelkih Vrtca Majšperk za šolsko leto 2008/2009           
Predlog Sklepa o sprejemu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj - 1. obravnava           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2007           
Predlog Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij           
Osnutek Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2008           
Predlog Sklepa o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje za izvedbo referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji, za dne 22.6.2008           
Osnutek Odloka o varstvu virov pitne vode na območju krajevne skupnosti Stoperce v Občini Majšperk           
Predlog Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami           
Osnutek Sklepa o o povišanju cen programov vrtca Majšperk           
Osnutek Odloka o varstvu virov pitne vode na območju občine Majšperk           
Predlog Sklepa o višini plačila za govornika na pokopališčih            
Predlog Sklepa o povišanju cen programov vrtca Majšperk           
Predlog Začasnega odloka o komunalnem prispevku v Občini Majšperk – skrajšan postopek           
Predlog Sklepa k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk, družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni ocialno varstvene storitve pomoči družini na domu           
Predlog Soglasja k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk, družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk - skrajšan postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor