Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi programske zasnove glasila »Majšperčan – glasilo Občine Majšperk«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2010           
Popravek Odloka o porabi proračunske rezerve           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2009           
Odlok o porabi proračunske rezerve           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2008           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj           
Odlok o javnem glasilu Občine Majšperk           
Sklep o uvedbi statusa javnega dobra           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Majšperk           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2009           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Krajevne skupnosti Stoperce v Občini Majšperk           
Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Letni program kulture v Občini Majšperk za leto 2009           
Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2009           
Sklep o ceni uporabe prostorov v OŠ Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor