Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Majšperk           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2011           
Popravek Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk           
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk           
Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Majšperk           
Sklep o uvedbi statusa javnega dobra           
Poročilo o izidu volitev članov v svete krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce, na lokalnih volitvah, dne 10. 10. 2010           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Majšperk, na volitvah, 10. oktobra 2010           
Poročilo o izidu glasovanja za župana na volitvah, 10. oktobra 2010           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Majšperk           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2009           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Majšperk           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor