Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2012           
Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini Majšperk           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2011           
Sklep o povišanju cen programov vrtca Majšperk           
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2010           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Majšperk           
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Majšperk           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2011           
Pravilnik o izvajanju programa športa v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Majšperk           
Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2010           
Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2011           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Majšperk           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor