Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o financiranju samostojnih svetnikov in svetniških skupin v letu 2013           
Odlok o proračunu občine Majšperk za leto 2014           
Odlok o proračunu občine Majšperk za leto 2013           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o občinskih cestah v občini Majšperk           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Majšperk za leto 2012           
Sklep o velikosti, uporabi in hrambi žiga Občine Majšperk           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk           
Poslovnik občinskega sveta občine Majšperk           
Statut občine Majšperk           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2011           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2012           
Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk           
Sklep o izvajanju prostorsko izvedbenega akta           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor