Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2014           
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2013           
Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Majšperk           
Predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu občine Majšperk za leto 2012           
Predlog Sklepa o neplačevanju najemnine za stanovanje           
Predlog Sklepa o imenovanju odbora in komisi           
Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Majšperk           
Predlog Sklepa o oddaji poslovnih prostorov v KPC Majšperk v najem           
Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa           
Predlog Sklepa o dobitnikih priznanj Občine Majšperk za leto 2012           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk            
Predlog Sklepa o potrditvi  sistemizacije  delovnih  mest  Vrtca  Majšperk  za  šolsko  leto  2012/2013           
Predlog Statuta občine Majšperk            
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk           
Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Majšperk           
Predlog Sklepa o medsebojnem sodelovanju           
Predlog Statuta Občine Majšperk           
Predlog Sklepa o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor