Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Majšperk           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP JE1, kamnolom Vundušek           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Pravilnik o sofinanciranju letovanja otrok iz Občine Majšperk           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Majšperk za leto 2013           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Majšperk           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Odlok o tržnem redu tržnice v Občini Majšperk           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina - pravica uporabe Osnovna šola Majšperk           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi dobrin v lasti Občine Majšperk           
Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Majšperk           
Spremembe Odloka o urejanju pokopališč, pokopališki pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk           
Spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk           
Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2012           
Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in finančnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2013           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Majšperk za leto 2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor