Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vključitvi v projekt »Občina po meri invalidov«           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o višini plačila za govornika na pokopališčih           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2015           
Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Majšperk za leto 2014           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk           
Sklep o cenah programov za vrtec Majšperk           
Spremembe Pravilnika o uporabi prostorov v OŠ Majšperk           
Sklep o ceni uporabe prostorov v OŠ Majšperk           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Majšperk           
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Majšperk, na volitvah, 5. oktobra 2014           
Poročilo o izidu volitev članov v svet krajevne skupnosti Ptujska Gora, na lokalnih volitvah, dne 5. 10. 2014           
Poročilo o izidu članov v svet krajevne skupnosti Majšperk, na lokalnih volitvah, dne 5. 10. 2014           
Poročilo o izidu volitev članov v svet krajevne skupnosti Stoperce, na lokalnih volitvah, dne 5. 10. 2014           
Poročilo o izidu glasovanja za župana na volitvah 5. oktobra 2014           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Majšperk za leto 2014           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Majšperk           
Odlok o javnih parkirnih mestih danih v najem v Občini Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor