Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Majšperk           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2016           
Sklep o cenah programov za vrtec Majšperk           
Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in razporeditvi delovnega časa Občinske uprave Občine Majšperk           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Majšperk za leto 2015           
Akt o spremembi in dopolnitvi koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk           
Spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Majšperk           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o prenehanju veljavnosti Odredbe o načinu financiranja za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih ter krajevnih cest (Uradni list RS, št. 47/96, 50/98, 40/1)           
Koncesijski akt za izvajanje energetskega podjetništva           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Majšperk           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Majšperk           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje JE1 - Kamnolom Vondušek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor