Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe           
Predlog Odloka o oddajanju poslovnih prostorov Občine Majšperk v najem - 1. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2016 - 2. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2016 - 1. obravnava           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Majšperk za leto 2015           
Predlog Sklepa o cenah programov za vrtec Majšperk           
Predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev v proračunu Občine Majšperk za leto 2016           
Predlog Akta o spremembi in dopolnitvi koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva           
Predlog Sprememb in dopolnitev Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Majšperk           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Majšperk - skrajšan postopek           
Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Odredbe o načinu financiranja za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih ter krajevnih cest (Uradni list RS, št. 47/96, 50/98, 40/01)            
Predlog Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva           
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta z nepremičnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2015           
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev v proračunu Občine Majšperk za leto 2015           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Majšperk           
Predlog Sklepa o dodatnem oddelku Vrtca Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor