Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o razrešitvi in imenovanju odgovorne urednice glasila »Majšperčan – gasilo Občine Majšperk«           
Sklep o preoblikovanju volišč v Občini Majšperk           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2017           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Majšperk           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Majšperk           
Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Majšperk           
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijo številko sheme pomoči           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Majšperk v najem ali zakup           
Odlok o rebalansu št. 2 Proračuna občine Majšperk za leto 2016           
Pravilnik o spremembah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Majšperk za programsko obdobje 2016 – 2020           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Majšperk za programsko obdobje 2016 – 2020           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Majšperk           
Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v Občini Majšperk           
Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Majšperk           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Majšperk           
Odlok o spremembah odloka o oddajanju poslovnih prostorov Občine Majšperk v najem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj – v 2. obravnavi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor