Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2017 - 2. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2017 - 1. obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Majšperk           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Majšperk           
Predlog Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Majšperk           
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj – 1. obravnava           
Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Majšperk za leto 2016           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Majšperk v najem ali zakup           
Predlog Sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Majšperk za šolsko leto 2016/2017           
Predlog Sklepa o potrditvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Majšperk za šolsko leto 2016/2017           
Predlog Sklepa o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občinah Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Makole, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Majšperk za programsko obdobje 2016 – 2020           
Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2015           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v Občini Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Sklepa o soglasju k predlogu cene storitve pomoč družini na domu v Občini Majšperk           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v Občini Majšperk - 1. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor