Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Majšperk           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Majšperk za leto 2017           
Sklep o cenah programov za vrtec Majšperk           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2018           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk           
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne stavbne pravice           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o tržnem redu tržnice v Občini Majšperk           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Majšperk za leto 2017           
Odlok o priznanjih Občine Majšperk           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk           
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016           
Sklep o preklicu sklepa o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor