Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o rebalansu 2 proračuna Občine Majšperk za leto 2017           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Sklepa o povišanju cene programov Vrtca Majšperk           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj - 1. obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Majšperk - 1. obravnava            
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2018 - 2. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2018 - 1. obravnava           
Osnutek Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev v proračunu Občine Majšperk za leto 2017           
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o tržnem redu tržnice v Občini Majšperk - skrajšan postopek           
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2017           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Majšperk za leto 2017           
Predlog Odloka o priznanjih Občine Majšperk - 2. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor