Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2019           
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2017            
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk           
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2017           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Majšperk za leto 2018           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o imenovanju delovnega telesa za izdelavo Zbornika Občine Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor