Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu volitev članov v Svet krajevne skupnosti Ptujska Gora, na naknadnih lokalnih volitvah, dne 9. 12. 2018           
Poročilo o izidu volitev članov v svet krajevne skupnosti Stoperce, na lokalnih volitvah, dne 18. 11. 2018           
Poročilo o izidu volitev članov v svet krajevne skupnosti Majšperk, na lokalnih volitvah, dne 18. 11. 2018           
Poročilo o izidu glasovanja za župana na volitvah, 18. novembra 2018           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Majšperk, na volitvah, 18. novembra 2018           
Poročilo o izidu volitev članov v svet krajevne skupnosti Ptujska Gora, na lokalnih volitvah, dne 18. 11. 2018           
Razpis naknadnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Ptujska Gora (7. volilna enota)           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Majšperk za leto 2018           
Sklep o izstopu iz Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p.           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Majšperk           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju programa športa v Občini Majšperk           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih organizacij v Občini Majšperk           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Majšperk           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Majšperk           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Majšperk           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Majšperk v letu 2018           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Majšperk           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor