Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk - 2. obravnava            
Predlog Odloka o rebalansu 2 proračuna Občine Majšperk za leto 2018           
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v Občini Majšperk za lokalne volitve 2018            
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj - 2. obravnava           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2019 - 2. obravnava           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Majšperk za leto 2017            
Predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2019 - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - skrajšan postopek           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Majšperk za leto 2018           
Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - 1. obravnava           
Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk           
Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk            
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk - 1. obravnava            
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk - skrajšan postopek           
Predlog Letnega programa športa v Občini Majšperk za leto 2018           
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk - 1. obravnava            
Predlog Letnega programa kulture v Občini Majšperk za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor