Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Majšperk           
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2018           
Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2018           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Majšperk in Občino Rogaška Slatina           
Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk           
Spremembe Statuta Občine Majšperk           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Majšperk in Občino Žetale           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Majšperk in Občino Makole           
Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Majšperk           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Majšperk           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Majšperk           
Sklep o cenah programov za vrtec Majšperk           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Majšperk za leto 2019           
Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Majšperk za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor