Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Odloka o pokopališkem redu Občine Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Odloka o pokopališkem redu Občine Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2018           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk - skrajšan postopek           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Spremembe Statuta Občine Majšperk - 1. obravnava           
Predlog Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - 2. obravnava           
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Majšperk - 2. obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk - 1. obravnava            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor