Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi hiše z okolico, kjer je bival in ustvarjal slovenski pisatelj Ciril Kosmač, za kulturno - zgodovinski spomenik           
Popravek Odloka o organizaciji in načinu opravljanja javnega prevoza oseb z avto taksiji v Občini Piran           
Odlok o organizaciji in načinu opravljanja javnega prevoza oseb z avtotaksiji v občini Piran           
Odlok o javnem oglaševanju            
Obrazec - poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi            
Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o preoblikovanju KSP OKOLJE Piran v JP OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in ustanovitvi JP OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo           
Odlok o sprmembi odloka o statusnem preoblikovanju letališkega podjetja »Aerodrom Portorož«, d.o.o. Sečovlje v javno letališko podjetje »Aerodrom Portorož«, d.o.o.           
Odlok o krajevni turistični taksi v občini Piran           
Odlok o izvajanju komunalnega nadzora na območju občine Piran           
Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Piran           
Cenik storitev za leto 1996 za luške storitve v luki Piran, za plažo v Portorožu in za plakatiranje            
Odlok o varnosti, uporabi, redu in čistoči javnih kopališč, bazenov ter drugih odprtih morskih vodah v občini Piran           
Odlok o izvrševanju proračuna Občine Piran za leto 1996           
Odlok o sprejemu zazidalnega načrta Sečovlje - Košta           
Odlok o priobalnem pasu in koncesijah           
Odlok o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v občini Piran           
Odlok o ceni osnovnih elementov za izračun prometne vrednosti nepremičnin           
Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni center Piran           
Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor