Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zagotavljanju sredstev za program vodne oskrbe za območje občin Izola, Koper in Piran           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju uprave občine Piran ter o delavcih v občinski upravi           
Odlok o spremembi odloka o varnosti, uporabi, redu in čistoči javnih kopališč, bazenov ter drugih odprtih morskih vodah v občini Piran           
Spremembe in dopolnitve statuta občine Piran           
Odlok o spremembi odloka o organizaciji in načinu opravljanja javnega prevoza oseb z avto taksiji v občini Piran           
Odlok o spremembi odloka o statusnem preoblikovanju letališkega podjetja Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje v javno letališko podjetje Aerodrom Portorož d.o.o.           
Odlok o spremembi odloka prostorskih ureditvenih pogojih za turistično stanovanjsko območje Riviera - Hotel Slovenija v Portorožu (pl.c. T.5-7)           
Odlok o spremembah odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o prenehanju veljave odloka o povračilu za obremenjevanje okolja z odpadki           
Odlok o lokacijskem načrtu za garažno hišo ob vstopu v mesto Piran           
Odlok o spremembi odloka o pomožnih objektih           
Odlok o ureditvenem načrtu Zdravilišče Strunjan           
Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanje hrane v občini Piran           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka prostorskih ureditvenih pogojev za del stanovanjskega območja v Luciji (del ureditvenega območja S 7-6)           
Odlok o delni spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta za Hotel Palace Portorožu (del planske celote T 5-9)           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s sprejetim srednjeročnim planom občine za obdobje 1986-1990           
Odlok o izvrševanju proračuna občine Piran za leto 1997           
Odlok o uporabi celostne grafične podobe in sistema zunanjega označevanja v občini Piran           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor