Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi namembnosti luke Piran in o prenosu luke v upravljanje           
Odlok o organiziranju javne službe pomoči na domu v občini Piran           
Razpis drugega kroga volitev za župana           
Odlok o turistični taksi v občini Piran           
Odlok o spremembi ZN Obrtne cone v Luciji           
Pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja v lasti JP Ogrevanje Piran d.o.o.           
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Piran na volitvah v letu 1998         Decreto sulla definizione delle circoscrizioni elettorali per lo svolgimento delle elezioni del consiglio comunale di Pirano alle elezioni amministrative locali nell’anno 1998  
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Piran           
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Piran na volitvah v letu 1998           
Odlok o spremembi odloka o varnosti, uporabi, redu in čistoči javnih kopališč, bazenov ter drugih odprtih vod v občini Piran           
Odlok o spremembi odloka o varstvu, urejanju in videzu okolja           
Odlok o spremembi odloka o javnem oglaševanju           
Odlok o spremembi odloka o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v občini Piran           
Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Piran           
Odlok o spremembi Asanacijskega načrta mesta Piran           
Odlok o izvrševanju proračuna Občine Piran za leto 1998           
Odlok o ureditvenem načrtu za obalno območje Bernardin - skladišče soli v Portorožu (ureditveno območje T 5-2)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Piran za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Piran za obdobje 1986-1990 v letu 1997           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor