Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 1999           
Odlok o spremembi odloka o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v občini Piran           
Odlok spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, št. 26-98) za del naselja Šentjane, dopolnjen v letu 1999           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Odlok o spremembi odloka o organizaciji in načinu opravljanja javnega prevoza oseb z avtotaksiji v občini Piran           
Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, št. 26-98) za del naselja Lucija, dopolnjen v letu 1999           
Odlok o dopolnitvi odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Piran           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o preoblikovanju “Komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran” v “Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.” in ustanovitvi “Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o.”           
Cenik luških pristojbin v pristanišču Piran in Portorož za leto 1999           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Odlok o spremembi dela ZN Turističnega kompleksa Bernardin v Portorožu           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Piran           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot - Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST-1 in M SE-2 v občini Piran           
Odlok o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov, ureditvenih načrtov, lokacijskih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev so v nasprotju s sprejetimi spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Piran v letu 1999           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izobešanju zastav, dvojezičnih napisih in zunanjem videzu naselij v Občini Piran           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna Šola Lucija           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor