Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Piran (Uradne objave, št. 26-98 in 31-99) za Laguno-Bernardin, dopolnjen v letu 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna občine Piran za leto 2000 - rebalans proračuna           
Odlok o komunalnem prispevku           
Odlok o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji za Mercator Degro – Kare 5           
Odlok o spremembi odloka o lokacijskem načrtu za garažno hišo ob vstopu v mesto Piran           
Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, št. 26-98, 31-99) za dostopno cesto v Obrtno cono v Luciji, dopolnjen v letu 2000           
Sklep o povečanju osnovnega ka kapitala Javnega podjetja ogrevanje Piran d.o.o. in vstopu novega družbenika           
Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o izobešanju zastav v občini Piran           
Odlok o občinski inšpekciji in redarstvu na območju občine Piran           
Odlok o oskrbi z energetskimi plini iz omrežja na območju občine Piran           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Piran           
Zaključni račun proračuna za leto 1999           
Odlok o spremembi odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska vrata (4), Portorol (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in M SE-2 v Občini Piran           
Odlok o spremembi odloka o lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča v Piranu - garažna hiša           
Odlok o izvrševanju proračuna Občine Piran za leto 2000           
Odlok o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper           
Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Tartinijev trg v Piranu (pl.c. CST 3-1.1)           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Odlok o določitvi višine in načina plačevanja članarine lokalne turistične organizacije v Občini Piran           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor