Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o avto-taksi prevozih           
Obvezna razlaga 12. alinee 2. člena odloka o pomožnih objektih (Uradne objave št. 12-97, 38-97)           
Odlok o spremembi odloka o lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča v Piranu - garažna hiša           
Odlok o spremembi zazidalnega načrta Lucija I.           
Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje šol v Portorožu (pl. c. CS 5-5)           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o turistični taksi v občini Piran           
Odlok o pristanišču Portorož           
Odlok o pristanišču Piran           
Pravilnik o financiranju športa v občini Piran           
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2000           
Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran           
Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost javnega oglaševanja v občini Piran           
Odlok o komunalnih taksah v občini Piran           
Cena utekočinjenega naftnega plina UNP           
Pravilnik o določanju in prodaji funkcionalnih zemljišč ali oddajanju zemljišč v zakup na območju občine Piran           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran           
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v lasti občine Piran v najem (prečiščeno besedilo)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem           
Odlok o spremembi lokacijskega načrta za dostopno cesto v obrtno cono v Luciji in novo traso ceste v Liminjan           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor