Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Piran           
Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot 1, 8, 9, 11 in 13 v občini Piran           
Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v Občinski svet Občine Piran           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Piran           
Odlok o dopolnitvi ureditvenega načrta za hotel Palace v Portorožu (planska celota T 5-9)           
Odlok o spremembi lokacijskega načrta za garažno hišo ob vstopu v mesto Piran           
Pravilnik o določitvi in pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002 in volitve predsednika države 2002           
Razpis volitev Italijanske samoupravne skupnosti Piran         Indico (Bandisco) le elezioni ordinarie per il Consiglio della Comunitá autogestita della nazionalitá italiana di Pirano  
Pravilnik o izvajanju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Piran           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju in prodaji funkcionalnih zemljišč ali oddajanju zemljišč v zakup na območju občine Piran           
Odlok o spremembi zazidalnega načrta Fiesa - Pacug           
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Piran           
Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta Turističnega kompleksa Bernardin v Portorožu - Kongresni center           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v občini Piran           
Odlok o oskrbi s pitno vodo           
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2001           
Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran           
Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 26-98, 31-99, 37-99, 46-2000 in 49-2000) v letu 2001 za Župnijsko središče in Dom za starejše občane v Luciji            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor