Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča v Piranu – garažna hiša           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center AVDITORIJ Portorož           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve           
Odlok o razveljavitvi odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Piran           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2004           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji           
Odlok o lokacijskem načrtu golf igrišče v Sečovljah            
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2004 za turistično gospodarstvo in območje Fiesa-Pacug (Uradne objave, št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 49/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03 in 37/03) v letu 2004           
Odlok o javnem oglaševanju v Občini Piran            
Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Piran           
Odlok o spremembah odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran           
Odlok o lokacijskem načrtu Salinera            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2004           
Odlok o spremembi odloka o spremembi zazidalnega načrta Lucija I           
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2003           
Odlok o turistični taksi v Občini Piran           
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem           
Cenik pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož           
Odlok  o razveljavitvi Odloka o določitvi višine in načina plačevanja članarine lokalne turistične organizacije v občini Piran           
Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor