Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o dodatnih merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2006           
Popravki odloka o lokacijskem načrtu Seča - Polotok           
Odlok o lokacijskem načrtu Seča - polotok           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2005           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančni pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja v občini Piran           
Odlok o spremembi odloka o začasni zemeljski deponiji na območju letališča v Sečovljah           
Odlok o spremembi odloka o dopolnitvi  odloka o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov, ureditvenih načrtov, lokacijskih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev so v nasprotju s sprejetimi Spremembami in  dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in  srednjeročnega plana Občine Piran v  letu 1998 (Uradne objave Primorskih novic, št. 17/2005)            
Odlok o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v občini Piran           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran            
Odlok o dopolnitvi  odloka o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov, ureditvenih načrtov, lokacijskih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev so v nasprotju s sprejetimi Spremembami in  dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in  srednjeročnega plana Občine Piran v letu 1998           
Odlok o spremembi Odloka o spremembi zazidalnega načrta Lucija I           
Cenik pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož           
Odlok o lokacijskem načrtu Hoteli Palace v Portorožu           
Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju "Komunalno stanovanjskega podjetja Piran" v "Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o." in ustanovitvi javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.           
Odlok o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji - uradno prečiščeno besedilo           
Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2005           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o Spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2005           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor