Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2007           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran           
Odlok o lokacijskem načrtu Piranska vrata           
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju LN Piranska vrata           
Odlok o rebalansu proračuna občine Piran           
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran           
Odlok dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v Občinski svet Občine Piran           
Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot: Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra Piranska Vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v občini Piran           
Razpis volitev Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Piran         Indico (Bandisco) le elezioni ordinarie per il Consiglio della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana di Pirano  
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran/Indizione delle elezioni ordinarie dei consigli delle Comunita locali nel territorio del Comune di Pirano         Indico le elezioni ordinarie dei consigli delle Comunita locali nel territorio del Comune di Pirano  
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Piran           
Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Piran           
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Koper, Izola in Piran           
Zaključni račun proračuna občine Prian za leto 2005           
Odlok o rebalansu proračuna občine Piran za leto 2006           
Sklep o določitvi višine stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila, stroškov varovanja vozila, stroškov odstranitve zapuščenega vozila in stroškov premestitve vozila in stroškov priklenitve vozila.           
Odlok o spremembi odloka o PUP za turističnostanovanjsko območje Metropol planske celote T5/19 v Portorožu           
Sklep o spremembi in dopolnitvi pravilnika o izvajanju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Piran           
Odlok o spremembah odloka o ureditvenem načrtu za obalno območje Bernardin-skladišča soli v Portorožu (Uradne objave Primorskih novic, št. 6/89, 7/98) (sprememba za območje šolskega kompleksa Korotan)           
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o lokacijskem načrtu za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov-Dragonja           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor