Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2008           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran           
Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2008           
Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Piran           
Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran           
Statut Občine Piran (Uradno prečiščeno besedilo)           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Lucija           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Sečovlje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda osnovna šola Cirila Kosmača Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Piran           
Merila za določanje cen za dobavo toplotne energije odjemalcem na distribucijskem toplovodnem omrežju v lasti podjetja Ogrevanje Piran, d.o.o.           
Obvezna razlaga 2., 5., 8., 9. in 10. člena odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za stanovanjsko-turistično območje pod Valeto v Portorožu (PL.C.ST-5/16) (Uradne objave, št. 1/1992)           
Obvezna razlaga 6. odstavka 23. člena odloka o PUP za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v Občini Piran           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Piran za leto 2007           
Odlok o spremembi odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah v občini Piran           
Odlok o prenehanju odloka o lokacijskem načrtu Piranska vrata (uradne objave, št. 35/2006)           
Odlok o spremembi odloka o spremembi - novelaciji zazidalnega načrta turistični kompleks bernardin v portorožu           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor