Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dejavnosti distribucije toplote na območju občine Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v občini Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinski inšpekciji in redarstvu na območju občine Piran           
Odlok o občinski inšpekciji in redarstvu na območju občine Piran (Uradno prečiščeno besedilo)           
Obvezno razlago 12., 16. in 21. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za turistično – stanovanjsko območje Riviera – Hotel Slovenija v Portorožu (Uradne objave Primorskih novic, št.  42/1989, 4/1999 in 18/2002)           
Obvezno razlago 11. in 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 8/90, 13/90, 31/01 in 24/02)           
Obvezno razlago 9. člena in dela 22. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar – Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan – Vinjole – Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave 34/90, 4/91, 54/02 in 3/04)           
Obvezno razlago 7. člena in dela 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06 in 40/07)           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Piran za leto 2009           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih občine Piran            
Odlok o čiščenju in urejanju  ter posebni rabi javnih površin           
Zaključni račun proračuna občine Piran za leto 2007           
Cenik pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož           
Odlok o spremembi odloka o cestnoprometni ureditvi v občini Piran           
Odlok o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja Okolje Piran v Javno podjetje Okolje Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi javnega podjetja Okolje Piran, družbe z omejeno odgovornostjo (Uradno prečiščeno besedilo)           
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju komunalno stanovanjskega podjetja Piran, v javno podjetje Okolje Piran d.o.o. in ustanovitvi Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.           
Sklep o preoblikovanju javnih podjetij, ki izvajajo gospodarsko javno službo           
Odlok o spremembah odloka o lokacijskem načrtu Salinera           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega in primestnega prometa v občini Piran           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor