Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Piran za leto 2010          Deliberazione sulla determinazione del valore del punto, valido per l’anno 2010, per il calcolo dell’imposta per l'uso del terreno fabbricabile sito sul territorio del Comune di Pirano,  
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Piran           
Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda športni in mladinski center Piran           
Odlok o pristanišču Piran           
Obvezna razlaga 8. člena v povezavi s 27. členom Odloka o lokacijskem načrtu Seča - polotok (Uradne objave Primorskih novic, št. 35/2005 in 42/2005)           
Obvezna razlaga točke 3.0.1. iz 22. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar – Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan – Vinjole – Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave 34/90, 4/91, 54/02, 3/04 in 28/2008)           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Piran            
Odlok o sprejemu otrok v vrtec v občini Piran           
Zaključni račun proračuna občine Piran za leto 2009           
Cenik pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož           
Odlok o občinskih taksah v občini Piran           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Piran           
Obvezna razlaga 10. člena v povezavi z delom 1. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave PN, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06, 40/07 in 28/08)           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran           
Odlok o proračunu občine Piran za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Piran           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor