Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Piran za območja valeta, razgled in kampolin–terase           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010 za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so posledica obilnega deževja v septembru 2010           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dom vodnih športov           
Odlok o pristanišču Piran kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo cerkve in župnijskega središča v Luciji           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran           
Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v Občinski svet Občine Piran           
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pričetku postopka izdelave občinskega načrta (OPN) za območje Strunjana           
Razpis volitev Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Piran         Indico (Bandisco) le elezioni ordinarie per il consiglio della comunita autogestita della nazionalita Italiana di Pirano  
Cenik pristaniških pristojbin za pristanišče Piran in za pristanišče Portorož           
Zaključni račun proračuna občine Piran za leto 2009           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje opuščenega rudnika v Sečovljah           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Morje Lucija           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda vrtec “La Loccinella” Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Sečovlje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Lucija           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda osnovna šola Cirila Kosmača Piran           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor