Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2012         Deliberazione sulla determinazione del valore del parametro di riferimento per l’anno 2012, al fine del calcolo dell’imposta applicabile sull'uso del terreno fabbricabile sito sul territorio del Comune di Pirano  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož         Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale “Avditorij” Portorose«  
Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2012         Deliberazione sull’esercizio provvisorio del bilancio del Comune di Pirano per il periodo gennaio–marzo 2012   
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Fornače«         Deliberazione sull'avvio della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) »Fornace«  
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vzhodni Pacug         Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale “Pazzugo Est”  
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena         Deliberazione sulla costituzione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale  
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena         Deliberazione sull’abolizione dello status di demanio pubblico edificato di carattere locale  
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije         Deliberazione di nomina della Commissione elettorale comunale particolare   
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije         Deliberazione di nomina della Commissione elettorale comunale   
Cenik pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož         Listino prezzi dei diritti di ormeggio nei porti di Pirano e Portorose   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Piran         Decreto di modifica ed integrazione al decreto sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di Pirano  
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terasne vile Bernardin         Deliberazione d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) Ville di Bernardino a terrazzamenti   
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kampolin terase         Deliberazione sull'esposizione in libera visione del piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) Campolino terrazzamenti  
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Hotel Marko         Deliberazione d'avvio della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) Hotel Marko  
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena         Deliberazione sulla costituzione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale  
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran         Decreto di modifica al Decreto sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano  
Odlok o spremembi Odloka o začasni zemeljski deponiji na območju letališča v Sečovljah         Decreto di modifica al Decreto sulla discarica temporanea di materiale di scavo nel comprensorio dell’aeroporto di Sicciole  
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran         Regolamento di modifica ed integrazione al Regolamento sull'erogazione dei mezzi finanziari dal bilancio comunale per il sostegno allo sviluppo della piccola imprenditoria nel Comune di Pirano  
Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj v Občini Piran v najem         Decreto concernente l’assegnazione in locazione di alloggi per esigenze di servizio nel Comune di Pirano  
Odlok o dopolnitvi odloka o javnem oglaševanju v občini Piran           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor