Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2016 - druga obravnava           
Predlog Letnega programa športa v Občini Piran za leto 2016           
Predlog Odloka o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož - prva obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2016 - prva obravnava           
Predlog Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Cesta Bernardin            
Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Park Sonce - skrajšani postopek            
Predlog Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Park Sonce           
Predlog Sklepa o zaključku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Lucija center           
Predlog Sklepa o pristopu k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov s predlogom višine odpusta dolgov           
Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (OPPN) Marička - druga obravnava           
Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa št. 354-5/2010 z dne 16.4.2013 o ceni storitev "ravnanja s komunalnimi odpadki"           
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran« - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran - druga obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Termalna Riviera - prva obravnava           
Predlog Sklepa o pristopu Občine Piran k evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje "Severni Jadran" in potrditvi ustanovnih dokumentov Konvencije ter Statuta           
Predlog Spremembe cenika pistaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož           
Predlog Odloka o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji - uradno prečiščeno besedilo 2           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor