Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2017 - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mestna knjižnica Piran (uradno prečiščeno besedilo)           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Piran - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran (skrajšani postopek)           
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (uradno prečiščeno besedilo)           
Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za Občinski podrobni prostorski načrt Fiesa (prva obravnava)           
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Fiesa (prva obravnava)           
Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za Občinski podrobni prostorski načrt Park Sonce (prva obravnava)           
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park Sonce (prva obravnava)           
Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Dom vodnih športov«           
Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Dom vodnih športov«           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-Krog (13) v občini Piran - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in m se/2 v občini Piran - prva obravnava           
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Sončne Vile Beli Križ - druga obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Piran za leto 2015           
Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran (uradno prečiščeno besedilo št.2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor