Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Park cvetja         Deliberazione sull'esposizione in libera visione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Park cvetja”   
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ob Belokriški         Deliberazione sull'esposizione in libera visione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Ob Belokriški”   
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Med vrtovi         Deliberazione sull'esposizione in libera visione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Med vrtovi”   
Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2018         Deliberazione sull’esercizio provvisorio del Comune di Pirano per il periodo gennaio–marzo 2018   
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran         Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano   
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Sečovlje         Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Scuola elementare Sicciole  
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucija         Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Scuola elementare Lucia  
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran         Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Scuola elementare Ciril Kosmač Pirano  
Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Piran         Decreto di abrogazione del Decreto di costituzione del Fondo di bilancio per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Pirano  
Sklep o odvzetju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena         Deliberazione di sdemanializzazione   
Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Piran         Regolamento in materia di sovvenzioni finalizzate all’acquisto di piccoli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nel territorio del Comune di Pirano  
Pravilnik o subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana         Regolamento in materia di sovvenzioni finalizzate agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano   
Odlok o preimenovanju dela Marxove ulice v Piranu v Ulico Ljudevita Kuščerja v Občini Piran         Decreto sul cambiamento di denominazione di una parte della Via Karl Marx a Pirano, Comune di Pirano, intitolata a Ljudevit Kuščer  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran         Decreto di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož         Decreto di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran         Decreto di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell’Ente pubblico Museo del Mare “Sergej Mašera” di Pirano  
Odlok o Športnem pristanišču Portorož         D E C R E T O sul »Porto sportivo Portorose«   
Sklep o cenah storitev ravnanja z odpadki         Deliberazione di approvazione del tariffario per la gestione dei rifiuti   
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena         Deliberazione di cessazione dello status di demanio pubblico edificato di rilevanza comunale   
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička (uradno prečiščeno besedilo)         Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC Marička (testo consolidato ufficiale)   
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor