Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2018 - prva obravnava           
Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Piran - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - druga obravnava           
Predlog Odloka o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini Piran - druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vincenzo e Diego de Castro Piran - druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Sečovlje - druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucija - druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran - druga obravnava           
Predlog Odloka o preimenovanju dela Marxove ulice v Piranu, v ulico dr. Ljudevita Kuščerja - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - prva obravnava           
Predlog Odloka o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini Piran - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Sečovlje - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vincenzo e Diego de Castro Piran - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucija - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran - prva obravnava           
Predlog Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Piran           
Predlog Odloka o preimenovanju dela Marxove ulice v Piranu, v ulico dr. Ljudevita Kuščerja - prva obravnava           
Predlog Odloka o športnem pristanišču Portorož - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor