Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja - 2. obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokriški - 2. obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi - 2. obravnava           
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve za Občino Piran - hitri postopek           
Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Med vrtovi in Park cvetja - 2. obravnava           
Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob Belokriški - 2. obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Piran - 2. obravnava           
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o turistični taksi v občini Piran - ponovno odločanje           
Predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Termalna riviera - druga obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Termalna Riviera - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož - druga obravnava           
Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Piran - druga obravnava           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Piran - 2. obravnava           
Predlog Odloka o turistični taksi v občini Piran - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran - skrajšani postopek           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Piran - 1. obravnava           
Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob Belokriški - 1. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor