Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šalovci za programsko obdobje 2016–2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o spremembi poteka meje med občino Pesnica in mestno občino Maribor - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o žepninah v Občini Pesnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Letni program športa Občine Mislinja z merili za sofinanciranje športnih programov in prireditev, najema in upravljanja objektov, sofinanciranja investicij v športne objekte ter sofinanciranja trenerskega kadra za  leto 2019 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o turistični taksi v Občini Mozirje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015 - 2020- neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Občine Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor