Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o uporabi poslovnih stavb in poslovnih prostorov v Občini Podlehnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podlehnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih ospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brda - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Duplek - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o uradnem glasilu Občine Vodice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor