Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kamanje za lokalne volitve v Občini Dornava - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dornava - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dornava - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1997 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1999 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2006 - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1996 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu občine Dornava za leto 2007 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2002 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2001 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Dornava - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2006 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2004 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskih cestah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2005 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor