Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o lokacijskem načrtu območja KO5 Hipodrom / Športno središče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda zdavstveni dom dr. Julija Polca Kamnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance občinskega sveta občine Komenda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Akt o ustanovitvi zavoda kabelsko komunacijski sistem Komenda-Moste-Križ- neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone Komenda - OZKA DELA - II. FAZA - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o lokacijskem načrtu območja KO11 Podboršt (KO12 Podboršt) - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest b občini Komenda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju lokacijskega načrta k.o. 11 Podboršt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokacijskem načrtu območja KO11 Podboršt (KO12 Podboršt) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone Komenda - OZKA DELA - II. FAZA - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Komenda - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o priznanjih občine Komenda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor